Uitnodiging en agenda ALV 24 maart 2017

Beste (ouders/voogden van) DZPC-leden,

Hierbij nodigt het bestuur van Drachtster Zwem- en Poloclub u uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op 24 maart 2017, aanvang 20:00u in ons clubhuis.

De agenda voor deze ALV is als volgt:

1.    Opening

2.    Verslag vorige ALV

3.    Jaarverslagen bestuur en afdelingen

4.    Kascommissie

5.    Financieel jaarverslag

6.    Beleid 2017-2020

7.    Aanpassing contributiestelsel waterpolo

8.    Huisregels

9.    Rondvraag

10.    Sluiting

De stukken voor deze ALV worden u gemaild wanneer u daarom verzoekt. U kunt daartoe een verzoek mailen naar voorzitter_@_dzpc_._nl .